Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe Agile scrum vertrouwen verhoogt in virtuele teams

Team vertrouwen is vaak besproken als uitdaging maar ook als eis voor de effectiviteit van met name virtuele teams. (Breuer, Hüffmeier, & Hertel, 2016). Hieronder zal uiteen worden gezet hoe in de Agile scrum werkwijze antwoorden liggen die de team effectiviteit ook in virtuele teams verhogen.

Breuer et al., 2016 komen bij hun onderzoek tot de conclusie dat juist bij virtuele teams documenteren van de teaminteractie een goede aanvulling is voor de op vertrouwen bouwende activiteiten. De documentatie van teaminteractie is binnen Agile scrum onder andere vindbaar in de binnen het team overeengekomen 'Definition of done'. Hierin is door het team vastgelegd aan welke eisen een voltooid product moet voldoen. De onderzoekers geven als voorbeeld van andere factoren die ingrijpen op de risicoperceptie van een team, de demografische of functionele diversiteit onder de teamleden. De risicoperceptie in teams zou toe kunnen nemen als gevolg van misverstanden, stereotypering en het ontbreken van gedeelde sociale normen, vooral problematisch in virtuele teams.

Vertrouwen is een proces van ontwikkeling welke vanuit meerdere invalshoeken kan worden versneld, zo stelt Maarten van Arkel in zijn blog Hoe werk je aan vertrouwen bij teamleden op afstand (Arkel, 2016). Hij geeft tips om de virtuele afstand binnen teams te verkleinen: elkaar af en toe even zien, gesloten sociale netwerken of aandacht voor ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen. Daarnaast benadrukt hij het belang van de kwaliteit en voorspelbaarheid van communicatie. De Agile scrum werkwijze borgt de degelijkheid van communicatie in de vorm van de Daily stand-up en de terugkerende, volgens vaste format ingerichte meetings. De tips van Maarten kunnen bij de retrospective bijeenkomst als uitgelezen mogelijkheid worden gebruikt om de afstand binnen het team te verkleinen.

Volgens Breuer et al., 2016 geven doelen teams extra controle mogelijkheden en onderlinge afhankelijkheid waardoor de behoefte aan vertrouwen in teams kan verminderen. Zelfsturing van de Agile scrum teams staat in dienst van het gemeenschappelijke doel van het team. Een doel dat overigens per kortlopende cyclus meestal twee weken, door het team geformuleerd wordt.

Natuurlijk zal er nog veel moeten worden onderzocht aan ontwikkelingen op dit gebied. De Agile scrum werkwijze biedt in dit licht veelbelovende oplossingen en draagt met een juiste implementatie bij aan verhoging van het teamvertrouwen en daardoor de effectiviteit van de virtuele teams.Arkel, M. v. (2016). Hoe werk je aan vertrouwen bij teamleden op afstand.  Retrieved from http://insightsontopic.com/hoe-werk-je-aan-vertrouwen-bij-teamleden-op-afstand/
Breuer, C., Hüffmeier, J., & Hertel, G. (2016). Does trust matter more in virtual teams? A meta-analysis of trust and team effectiveness considering virtuality and documentation as moderators. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1151-1177. doi:10.1037/apl0000113

Reacties

Populaire posts van deze blog

De beste manier om een bemiddelingsgesprek tot een succes te krijgen

In deze blog wil ik je meenemen in een verhaal waaruit blijkt dat je als team het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn om op de kortst mogelijke termijn, de best mogelijke oplossing te bereiken. Er is iets mis aan de kwaliteit van het productAls Scrum Master faciliteerde ik eens een refinement sessie die niet lekker liep. Refinement sessies kunnen plaatsvinden met een team en de Product Owner bij het gebruik van het scrum framework. Dit om gezamenlijk de backlog voor te bereiden op de komende sprints.
Bas en Alexander waren het duidelijk oneens over een nieuw in te bouwen functionaliteit die te maken had met rollen en applicaties binnen de applicatie. Deze functionaliteit is sterk bepalend voor de kwaliteit van de applicatie. Binnen Scrum wordt de kwaliteit van het product of de applicatie in dit geval, bewaakt met de zogeheten Definition of Done. De Definition of Done bevat regels waaraan elke oplevering van het product moet voldoen. 
Alexander pretendeerde de invulling van de kwa…

Collecte ervaring van de Nierstichting op Prinsjesdag

Dit is de collecteweek voor de Nierstichting en ik loop met zo’n 70.000 vrijwilligers langs de deuren. Evenals vorig jaar loop ik in vrijwel dezelfde straten. Al dacht ik eerlijk gezegd nadat ik vorig jaar voor het eerst als vrijwilliger de collecte deed, stiekem bij mezelf dat het wel bij een keer zou blijven. Dezelfde contactpersoon en coördinator als vorig jaar had mij weer benaderd. Wat was hij opgelucht dat ik toch weer wilde lopen met dit jaar twee zwangere en een heel zieke onder de vrijwilligers. 
De droomHet is werkelijk schitterend mooi weer dus heb ik allang geen spijt meer nu buiten te lopen. Ook dit jaar belooft het weer een heel avontuur te worden.Met de informatie uit de aankondigingsmails en de folder met veel gestelde vragen, ben ik goed voorbereid. Een prachtige volzin ligt op mijn lippen wanneer ik aanbel bij de eerste voordeur. Wie zal er opendoen, hoe zal er worden gereageerd en wordt er wel opengedaan? Het is nog vroeg, pas bij vijven, misschien is er nog niemand …